Huisregels

Gitaarstudio Apeldoorn. Iedereen is muzikaal!

5 Simpele Huisregels

Lesjaar
Het lesjaar 2018-2019 start op dinsdag 4 september. Een lesjaar bevat 38 lesweken in de periode september t/m juli. In de schoolvakanties van gemeente Apeldoorn wordt geen les gegeven.

Je mag op elk moment een proefles aanvragen en instromen.

 Opzegtermijn
Je hebt een opzegtermijn van 1 maand. Betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.

Ziekte of verhindering
Indien je ziek of verhinderd bent, dien je een dag voor de aanvang van de les mij op de hoogte te brengen per mail of telefoon. De docent kijkt dan of de les verplaatst kan worden in dezelfde week.
Mocht dit niet lukken, kan deze les maximaal 2x per lesjaar worden ingehaald tijdens de inhaal lesweek. Bij te laat afmelden op de dag zelf wordt de les niet ingehaald.

Betaling
Het lesgeld betaal je per maand vooruit in 11 maandelijkse gelijke termijnen. De
eerste betaal je in september en de laatste in juli 2019. De factuur krijg je elke eerste van de maand per mail toegestuurd.
Bij latere instroom zal ik de gegeven lessen bijhouden en bij tekort aan lessen deze inhalen in de inhaal lesweek. Betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.

 

Eigen risico
Ik doe uiteraard mijn uiterste best om jou zo goed mogelijk te helpen jouw doel te bereiken. De lessen zijn op eigen risico en je bent zelf verantwoordelijk voor de vooruitgang die jij boekt.

In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, overleggen we samen en komen we altijd tot een oplossing.

 

 

Juridisch

Portretrecht
Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Gitaarstudio Apeldoorn hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend zal Gitaarstudio Apeldoorn zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Aansprakelijkheid
Gitaarstudio Apeldoorn is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) leerling hiermee akkoord.

Algemeen
Gitaarstudio Apeldoorn kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan.

Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Gitaarstudio Apeldoorn uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en email-adres opneemt in een gegevensbestand. Gitaarstudio Apeldoorn gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten lesovereenkomst. Daarnaast kan Gitaarstudio Apeldoorn uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie over nieuwe cursussen, optredens, clinics, enz.  Gitaarstudio Apeldoorn verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gitaarstudio Apeldoorn.