Huisregels

Gitaarstudio Apeldoorn. Iedereen is muzikaal!

5 Simpele Huisregels

Planning
Het lesjaar 2019-2020 start op maandag 2 september. Je kan elk moment een proefles plannen en instromen wanneer er plek is.
Je spreekt af met de docent of je wekelijks of om de week gaat lessen.


Ziekte of verhindering
Indien je ziek of verhinderd bent, dien je een dag voor de aanvang van de les mij op de hoogte te brengen per mail of telefoon. De docent kijkt dan of de les verplaatst kan worden in dezelfde week.
Bij te laat afmelden op de dag zelf wordt de les doorberekend.

Betaling
Je betaald per les. Aan het einde van de maand krijg je een factuur voor de gegeven en/of te laat afgemelde lessen. Deze dien je binnen 14 dagen te betalen. 
 

Eigen risico
Ik doe mijn uiterste best om jou zo goed mogelijk te helpen. De lessen zijn op eigen risico en je bent zelf verantwoordelijk voor de vooruitgang die jij boekt.

In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, overleggen we samen en komen we altijd tot een oplossing.

 

 

Juridisch

Portretrecht
Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Gitaarstudio Apeldoorn hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend zal Gitaarstudio Apeldoorn zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Aansprakelijkheid
Gitaarstudio Apeldoorn is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) leerling hiermee akkoord.

Algemeen
Gitaarstudio Apeldoorn kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan.

Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Gitaarstudio Apeldoorn uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en email-adres opneemt in een gegevensbestand. Gitaarstudio Apeldoorn gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten lesovereenkomst. Daarnaast kan Gitaarstudio Apeldoorn uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie over nieuwe cursussen, optredens, clinics, enz.  Gitaarstudio Apeldoorn verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gitaarstudio Apeldoorn.